COACHING KARIERY

Coaching kariery – to rodzaj coachingu, który koncentruje się na osiąganiu celów zawodowych. Jest przeznaczony zarówno dla osób rozpoczynających swoją drogę zawodową, jak i dla tych, którzy chcą zmienić jej bieg. To proces towarzyszenia ludziom w rozwijaniu i akceptacji zintegrowanego i adekwatnego obrazu siebie i swojej roli w świecie pracy. To interpersonalny proces, którego  celem jest  towarzyszenie osobie w planowaniu i w rozwoju kariery przynoszącej jej satysfakcję i sukces zawodowy. Jest to udzielanie wsparcia w wyborze szkoły, zawodu, pracy bądź przekwalifikowania się, najbardziej adekwatnych do możliwości psychofizycznych klienta.

Coaching kariery może obejmować następujące obszary:

 • plany i cele zawodowe
 • poznanie swoich oczekiwań co do rozwoju kariery
 • określenie nowych obszarów pracy zawodowej
 • rozwój kariery zgodny ze swoimi aspiracjami i życiowymi wartościami
 • poznanie i interpretacja wyników testów predyspozycji zawodowych
 • poznanie i nazwanie swoich umiejętności, kwalifikacji, mocnych stron, luk i zasobów kompetencyjnych
 • określenie swojej misji i intencji zawodowej
 • stworzenie indywidualnego planu działania
 • stworzenie profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych
 • przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej

Coaching kariery znajduje zastosowanie:

 • u młodych ludzi, którzy stoją przed wyborem ścieżki zawodowej lub też mają niewielkie doświadczenie zawodowe. Coaching pomaga odpowiedzieć pytanie: co chcę robić w życiu?
 • U osób, których kariera zawodowa została przerwana nagle, ze względu na decyzję własną lub pracodawcy. W pierwszym przypadku przyczynami mogą być niezadowolenie z warunków pracy albo też czynniki obiektywne, takie jak przeprowadzka czy urodzenie dziecka. W drugiej sytuacji są to działania outplacementowe, gdzie odpowiedzialny pracodawca, dbający o własny wizerunek, oferuje wsparcie zwalnianym pracownikom. Coaching kariery pomaga znaleźć impuls do dalszego rozwoju zawodowego.
 • W sytuacji, kiedy następuje wydłużenie okresu aktywności zawodowej z powodu późniejszego odejścia na emeryturę (przyczyną jest osobista decyzja klienta lub sytuacja wymuszona przez przepisy dotyczące wydłużenia wieku emerytalnego). Coaching kariery pomaga dostosować się do istniejącej sytuacji i na nowo zdefiniować cele zawodowe.
 • U osób, które dość długo i z sukcesami pracują w korporacjach lub prowadzą własną działalność, ale w pewnym momencie poczuły, że przyszedł czas na zmianę. Sukcesy powodują, że nie mogą one liczyć na wsparcie rodziny i przyjaciół, a ich dylematy czy rozterki są bagatelizowane. Coach kariery nie ocenia, lecz pomaga klientowi znaleźć odpowiedź na pytanie, czy chęć zmiany jest spowodowana przejściowym zniechęceniem, czy też głęboką wewnętrzną potrzebą zmiany. W drugim przypadku coach wspiera klienta w budowaniu nowej ścieżki kariery zawodowej.

 

Proces coachingu kariery zazwyczaj składa się z 3-10 sesji, w zależności od tematyki, z którą przychodzi klient.