Terapia DDA i DDD Rzeszów

Dwugodzinne spotkania grupowe odbywają się raz w tygodniu w Psyche Institute przy ul. Tulipanowej 5
Koszt każdego spotkania wynosi 80 zł. Warunkiem udziału w zajęciach jest odbycie  konsultacji indywidualnej z terapeutą prowadzącym.
Spotkania indywidualne trwają 50 min. Koszt psychoterapii indywidualnej wynosi 130 zł za spotkanie
Zapisy pod nr. telefonu 795 000 904,

DLA KOGO?

Oferta skierowana jest do osób, które czują, że potrzebują fachowej pomocy w poradzeniu sobie z bagażem przeszłości związanym z wychowywaniem się zarówno w rodzinie dotkniętej problemem alkoholowym bądź rodzinie dysfunkcyjnej, jak i osób pragnących się uporać między innymi z problemami takim jak:

– niska samoocena i krytyczny stosunek do siebie samego
– poczucie zbytniej odpowiedzialności za inne osoby, sytuacje, wydarzenia
– brak umiejętności odmawiania
– wchodzenie w związki lub silne relację z osobami uzależnionymi, zranionymi lub cierpiącymi
– nieokreślony lęk lub obawa przed utratą kontroli, konfliktami, wyrażaniem uczuć
– często pojawiające się poczucie winy
– brak spontaniczności, stałe poczucie zbytniego napięcia
– skupianie się na zaspokajaniu oczekiwań innych kosztem swoich potrzeb
– złe samopoczucie w kontaktach towarzyskich
– często towarzyszące poczucie bezradności
– obsesja na punkcie pracy, zakupów, punktualności, porządku, seksu, hazardu, alkoholu, religii, etc.
– myślenie skrajnościami, w kategoriach „czarne albo białe”, „wszystko albo nic”
– odcinanie się od zbyt bolesnych wspomnień z dzieciństwa
– ogólne poczucie niedopasowania lub nieadekwatnych do sytuacji reakcji, myśli i uczuć.

PO CO?

Głównym celem spotkań jest poradzenie sobie z doświadczeniami przeszłości, które blokują aktualny rozwój i czerpanie zadowolenia z życia, z siebie, czy relacji z innymi. Terapia ma za zadanie między innymi pomóc w:

– przyjrzeniu się swoim trudnościom w aktualnym życiu i znalezieniu ich źródła w przeszłości
– głębszym zrozumieniu siebie, zwłaszcza swoich emocji, potrzeb, wartości, motywów zachowania, sposobów myślenia o sobie, innych, świecie,
– uporządkowaniu obrazu swojej rodziny oraz relacji z ważnymi osobami z przeszłości
– rozpoznaniu wzorców rodzinnych
– odszukaniu swoich zasobów
– nauczeniu się autentyczności, asertywności i wyrażania siebie

Prowadzący: Paweł Samselski, Magdalena Wolfart-Samselska