Terapia DDA i DDD Rzeszów

Spotkania indywidualne trwają 50 min. Koszt psychoterapii indywidualnej wynosi 180 zł za spotkanie.

DLA KOGO?

Oferta skierowana jest do osób, które czują, że potrzebują fachowej pomocy w poradzeniu sobie z bagażem przeszłości związanym z wychowywaniem się zarówno w rodzinie dotkniętej problemem alkoholowym bądź rodzinie dysfunkcyjnej, jak i osób pragnących się uporać między innymi z problemami takim jak:

– niska samoocena i krytyczny stosunek do siebie samego
– poczucie zbytniej odpowiedzialności za inne osoby, sytuacje, wydarzenia
– brak umiejętności odmawiania
– wchodzenie w związki lub silne relację z osobami uzależnionymi, zranionymi lub cierpiącymi
– nieokreślony lęk lub obawa przed utratą kontroli, konfliktami, wyrażaniem uczuć
– często pojawiające się poczucie winy
– brak spontaniczności, stałe poczucie zbytniego napięcia
– skupianie się na zaspokajaniu oczekiwań innych kosztem swoich potrzeb
– złe samopoczucie w kontaktach towarzyskich
– często towarzyszące poczucie bezradności
– obsesja na punkcie pracy, zakupów, punktualności, porządku, seksu, hazardu, alkoholu, religii, etc.
– myślenie skrajnościami, w kategoriach „czarne albo białe”, „wszystko albo nic”
– odcinanie się od zbyt bolesnych wspomnień z dzieciństwa
– ogólne poczucie niedopasowania lub nieadekwatnych do sytuacji reakcji, myśli i uczuć.

PO CO?

Głównym celem spotkań jest poradzenie sobie z doświadczeniami przeszłości, które blokują aktualny rozwój i czerpanie zadowolenia z życia, z siebie, czy relacji z innymi. Terapia ma za zadanie między innymi pomóc w:

– przyjrzeniu się swoim trudnościom w aktualnym życiu i znalezieniu ich źródła w przeszłości
– głębszym zrozumieniu siebie, zwłaszcza swoich emocji, potrzeb, wartości, motywów zachowania, sposobów myślenia o sobie, innych, świecie,
– uporządkowaniu obrazu swojej rodziny oraz relacji z ważnymi osobami z przeszłości
– rozpoznaniu wzorców rodzinnych
– odszukaniu swoich zasobów
– nauczeniu się autentyczności, asertywności i wyrażania siebie

Prowadzący: Paweł Samselski, Magdalena Wolfart-Samselska