MAGDALENA WOLFART-SAMSELSKA

Nazywam się Magdalena Wolfart – Samselska i jestem psychoterapeutką Gestalt w trakcie całościowego szkolenia w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie, terapeutką w podejściu skoncentrowanym na emocjach (EFT I i II stopień) oraz skoncentrowanym na rozwiązaniach (TSR I i II stopień). Specjalizuję się również w Focusingu,  life coachingu i coachingu kariery oraz poradnictwie pedagogicznym. Ukończyłam szkolenie z Terapii Akceptacji i Zaangażowania w Instytucie Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego w Krakowie. Posiadam certyfikat The British Focusing Association z Focusingu zorientowanego na relacje wewnętrzne. Ukończyłam również roczny trening Zen Coachingu (coaching oparty m.nie. o założenia NVC i Focusing) organizowany przez Dojrzewalnię Róż oraz CoachWise Essentials™ w Warszawie, które są zgodne z wytycznymi ICF. W 2022 roku otrzymałam dyplom ukończenia Programu Pomocy Psychologicznej oraz Szkoły Letniej Gestalt w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Z wyboru i z wykształcenia jestem również pedagogiem specjalnym, doradcą  zawodowym i trenerką umiejętności interpersonalnych.

Od 2004 roku aktywnie pracuję jako pedagog, doradca zawodowy, coach, trener umiejętności interpersonalnych oraz terapeuta. Od 2014 roku prowadzę grupy rozwoju osobistego z elementami arteterapii oraz kręgi kobiet. Specjalizuję się w pracy z młodzieżą i młodymi dorosłymi (18-25 lat) oraz kobietami w życiowym kryzysie. Doświadczenie zdobywałam w Ośrodku Psychoterapii Rozwoju Osobistego Sensi Institute w Warszawie, Miejskim Ośrodku Profilaktyki dla Dzieci i Młodzieży Zagrożonej Narkomanią w Łodzi, Fundacji Przeciwdziałania Narkomanii Maraton w Warszawie, Fundacji Centrum Edukacji Liderskiej C.E.L w Warszawie, Ośrodku Pomocy Społecznej dla Dzielnicy Śródmieście i Ursynów. Współpracowałam również z Akademią Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Uczelnią Korczaka (WSP TWP) oraz Akademią Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie. Od wielu lat współpracuję również z Akademią Leona Koźmińskiego. Jestem również współzałożycielką Gabinetu Psychoterapii Integratywnej.

Od kilku lat pracuję w prywatnej pomocy psychologicznej, prowadząc  krótko- i długoterminową terapię indywidualną.

Zajmuję się:

– zaburzeniami lękowymi
– zaburzeniami depresyjnymi
– przewlekłym stresem
– kryzysami życiowymi
– trudnościami w relacjach
– kryzysami sytuacyjnymi (żałoba, rozwód, zmiana pracy/miejsca zamieszkania)
– objawami psychosomatycznymi
– stratami i żałobą

Zgodnie z kodeksem etyki zawodowej Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt, którego jestem członkinią, stale podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe podczas superwizji, na różnorodnych szkoleniach, treningach i konferencjach.

W pracy terapeutycznej kieruję się przede wszystkim założeniami i wskazaniami terapii Gestalt, choć chętnie korzystam również z możliwości, jakie dają inne kierunki psychoterapii humanistycznej. Doceniam także techniki terapii behawioralno- poznawczej.

Głęboko wierzę, że najlepszą rzeczą jaka nam się przydarza w procesie terapii i rozwoju osobistego jest możliwość pogłębiania własnej świadomości, budowanie więzi  z samym sobą i innymi oraz relacji opartych o szczerą i autentyczną komunikację. W swojej terapeutycznej pracy wspieram klientów w świadomym doświadczaniu i rozumieniu swoich emocji, myśli i zachowań jako integralnej całości, a także w dbaniu o siebie w oparciu o to, co już mają, nie o to, czego jeszcze im brakuje, gdyż więcej pożytku mamy z jednej nawet umiejętności, z której umiemy skorzystać niż z całej wiedzy teoretycznej, którą gromadzimy, a do której w potrzebie nie mamy dostępu lub nie potrafimy wprowadzić w życie.

Psychoterapia jest dla mnie spotkaniem dwóch osobowości w „tu i teraz”, w której terapeuta wspiera klienta, choć zdarza się też, że empatycznie konfrontuje. Zachęca również do nazywania tego, co dzieje się w relacji między klientem i terapeutą oraz do szukania podobnych wzorców relacyjnych w kontakcie z innymi ważnymi dla klienta osobami. Dzieli się także z klientem swoimi odczuciami wtedy, kiedy może to być wspierające lub rozwojowe.

W procesie psychoterapii towarzyszę klientom,  gdy uczą się brać odpowiedzialność za siebie, gdy integrują niechciane dotąd aspekty siebie i odzyskują poczucie wpływu na własne życie.