PAWEŁ SAMSELSKI

Dyplomowany psychoterapeuta, psycholog  w specjalności psychoterapii i terapii seksualnej. Ukończył Szkołę Psychoterapii Humanistycznej „Intra” rekomendowaną przez PTP. Należy do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, członek Sekcji Psychoterapii PTP. Posiada certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień, certyfikat realizatora programu „Candis”, ukończone szkolenie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. pracując jako psychoterapeuta w Stowarzyszeniu Profesjonalistów Psychoterapii i Psychoedukacji „Wspólna” , w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej  INTRA oraz w  „Sensi Institute”, jako psycholog i terapeuta w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii, w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy w Otwocku oraz w Fundacji Na Rzecz Zapobiegania Narkomanii „Maraton” tworząc i realizując programy terapeutyczne skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Specjalizuje się w psychoterapii indywidualnej i grupowej osób dorosłych. Prowadzi również terapię pogłębioną osób uzależnionych, terapię DDA i DDD.  Swoją pracę poddaje stałej superwizji. 

 „Deficyt potrzeby doświadczenia bezwarunkowej miłości i akceptacji, doświadczenie odrzucenia, bądź porzucenia mogą sprawiać, że zniekształcamy obraz siebie, odsuwając przy tym związane z tym emocje i przyjmując dysfunkcyjne próby realizacji sfrustrowanych potrzeb. Terapeuta nie powie swojemu klientowi kim ten ma być, ani nie rozwiąże jego problemów za niego. Natomiast może podjąć próbę towarzyszenia mu w taki sposób, by ten  był w stanie zbliżając się do siebie samego wypracować rozwiązania współgrające z jego głębokimi i realnymi potrzebami.” – P.S.