COACHING

Istotą coachingu jest wykorzystanie zasobów: wiedzy i umiejętności już posiadanych oraz odpowiednie zmotywowanie i towarzyszenie klientowi w celowym usprawnianiu jego funkcjonowania. Coaching to indywidualna praca z coachem, pozwalająca rozpoznać klientowi jego umiejętności, zdolności i talenty oraz pełniej wykorzystać potencjał. Coaching pomaga budować zaufanie do siebie, przekraczać bariery, rozszerzać strefę komfortu, poznać lepiej samego siebie, podnieść poczucie własnej wartości, znaleźć równowagę pomiędzy życiem zawodowym a osobistym. Coaching zakłada, że każdy człowiek ma w sobie wystarczające zasoby, aby poradzić sobie ze swoim problemem.

Coaching to sztuka wpierania ludzi w odkrywaniu przez nich samych ich wewnętrznych zasobów i odnajdywaniu odpowiedzi na ich własne, ważne pytania. Proces ten realizowany jest głównie poprzez uważne, pełne szacunku słuchanie oraz zadawanie poruszających, odważnych, pełnych wyzwań pytań skłaniających do zatrzymania, refleksji czy odnalezienia kluczowej odpowiedzi.

 

Najważniejsze cechy, na które zwracam uwagę w procesie coachingu to to, aby:

  • Coaching był dobrowolny
  • Dokonywał się w atmosferze zaufania, szacunku i pełnej akceptacji
  • Wykluczał jakąkolwiek dyrektywność
  • Pomagał ludziom uczyć się i poznać swoje zasoby
  • Był zbudowany na empatii, uważności, bazie ćwiczeń i pytań
  • Obejmował człowieka holistycznie: ciało-umysł-emocje-duchowość
  • Prowadził do świadomego dokonywania zmian
  • Skupiał się zarówno na osiąganiu celów, jak i drodze do ich osiągnięcia