TSR

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (TSR) to terapia skoncentrowana na osiągnięciu określonego przez klienta celu, a nie analizie problemu czy deficytów, które uświadomiły mu potrzebę szukania wsparcia. Przedmiotem jej zainteresowania nie jest przeszłość, a raczej teraźniejszość i przyszłość. O tyle zajmuje się historią życia klienta, o ile można z niej odczytać jego mocne strony, cenne doświadczenia i sposoby radzenia sobie z wcześniejszymi kryzysami.

TSR koncentruje się na:

  • zasobach klienta i mocnych jego stronach, a nie deficytach i zaburzeniach
  • na jego celach i zmianie, którą klient chce osiągnąć, a nie na problemach
  • na jego dotychczasowych osiągnięciach, a nie na porażkach
  • na wyjątkach od sytuacji problemowych, a nie częstotliwości występowania problemów i ich rozmiarach

Główne założenia TSR to:

  •  Jeśli coś działa, rób tego więcej
  •  Jeśli coś nie działa, rób coś innego
  •  Jeśli coś się nie zepsuło, nie naprawiaj
  •  Nie komplikuj. Życie jest naprawdę proste